Slachtofferrecht

Ondertitel

Als u slachtoffer bent van een misdrijf komt er veel op u af. De politie wil graag dat u aangifte doet, u bent geschrokken van wat u overkomen is en u ontvangt post van politie en het openbaar ministerie waarin u gevraagd wordt of u uw spreekrecht wil uitoefenen, aanwezig wil zijn op zitting en een vordering wil indienen.

Daarnaast doet een misdrijf ook wat met u. Uw lichamelijk integriteit is geschonden, je kan er wakker van liggen en je voelt je niet meer veilig.

Als slachtofferadvocaat begeleiden we u door het juridische gedeelte van het proces. We helpen u met het spreekrecht, waarbij we aan de rechter vertellen wat een feit met u gedaan heeft en we helpen u met het verhalen van schade die u geleden hebt als gevolg van de feiten. Ook kunnen we u helpen met een contact- en of gebiedsverbod als dit wenselijk is.

Dit alles doen wij bijna altijd pro deo. U hoeft ons niet te betalen hiervoor.