Kosten

Zodat u weet waar u aan toe bent

Kosten

Het tarief voor particulieren is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste daarvan is of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Daarvoor geldt een inkomens- en vermogensgrens die jaarlijks wordt vastgesteld. Mocht u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen dan bent u een eigen bijdrage verschuldigd en eventueel griffiegelden en andere externe kosten die in rekening worden gebracht. Meer informatie kunt u
vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Ligt uw inkomen of vermogen boven de grens voor gefinancierde rechtsbijstand dan kunt u met uw advocaat een uurtarief afspreken. Dat tarief zal worden gewogen aan de hand van onder andere uw inkomen, het belang van de zaak en hoe snel wij voor u aan de slag moeten.
In sommige gevallen kunnen wij u een van tevoren vastgesteld totaalbedrag aanbieden voor onze werkzaamheden.

Wij werken op voorschotbasis. Dat wil zeggen dat wij u van tevoren van u vragen van tevoren een bedrag aan ons over te maken. In het geval van gefinancierde rechtsbijstand zullen wij uvragen om uw eigen bijdrage en eventueel verschuldigde griffierechten van tevoren aan ons te betalen.